EMN u Hrvatskoj

Europsku migracijsku mrežu osnovalo je Vijeće EU 2008. godine, s ciljem pružanja potpore političkom odlučivanju u Europskoj uniji kroz osiguravanje dostupnosti podataka. Hrvatska se pridružila EMN-u 2013. godine, nakon ulaska u Europsku uniju, a do ožujka 2015. ulogu Nacionalne kontaktne točke imalo je Ministarstvo unutarnjih poslova. Potom je ova uloga dodijeljena hrvatskom uredu Međunarodne organizacije za migracije koji ju i trenutno obavlja. Djelovanje EMN Nacionalne kontaktne točke u Hrvatskoj financiraju Europska unija i Ministarstvo unutarnjih poslova u omjeru 80:20 posto.
Nacionalna kontaktna točka sudjeluje na redovitim i ad hoc sastancima EMN-a, konferencijama i seminarima u drugim državama, a u Hrvatskoj održava redovite sastanke Nacionalne migracijske mreže kao i sastanke s drugim relevantnim dionicima u području migracija i azila.
Krajem 2016. godine pokrenuta je nacionalna web stranica čime su podaci i publikacije postali lako dostupni članovima Nacionalne migracijske mreže i široj javnosti.
Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske
International Organization for Migration
European Union
European Migration Network
Pregledavanjem web stranice slažete se s korištenjem kolačića. Više informacija Ok