EMN izvješća

Godišnja izvješća EMN-a prikazuju najznačajnije političke i zakonodavne pomake i rasprave u Europskoj uniji i Norveškoj. U izvješćima se posebno obrađuju teme poput međunarodne zaštite, maloljetnika bez pratnje i ostalih ranjivih skupina, integracije, upravljanja granicama, povratka i trgovanja ljudima. Ova izvješća pružaju jedinstveni pregled razvoja politika vezanih uz migracije i azil, kako na nacionalnoj, tako i na razini Europske unije.

Godišnje izvješće EMN-a o migracijama i azilu 2017.

Godišnje izvješće Europske migracijske mreže o migracijama i azilu pruža pregled najznačajnijih europskih i nacionalnih politika, kao i razvoja zakonodavstva na području migracija i međunarodne zaštite ostvarenih u 2017. godini. Izvješće se temelji na doprinosima 25 država članica EMN-a a obuhvaća osam ključnih područja: zakonite migracije i mobilnost, međunarodnu zaštitu, uključujući azil, maloljetnike bez pratnje i druge ranjive skupine, integraciju migranata, nezakonite migracije, povratak, aktivnosti protiv trgovanja ljudima te povećanje učinaka migracija i mobilnosti na razvoj.
Godišnje izvješće (na engleskom jeziku) možete preuzeti ovdje:

Godišnje izvješće Platforme za bezdržavljanstvo

U Europi je oko 600.000 osoba bez državljanstva. Najčešći uzroci tomu uključuju nastanak novih država na teritoriju starih, nedefinirane ili diskriminirajuće zakone o državljanstvu, proizvoljno odbacivanje državljanstva, raseljavanje i prisilne migracije, rođenje bez državljanstva, nedostatak registracije rođenih ili nesposobnost ispunjavanja određenih zahtjeva za stjecanje državljanstva. Cilj Platforme je prikupiti i analizirati informacije o ovoj pojavi i uključiti sve relevantne dionike (predstavnike zemalja članica, Europsku komisiju i Parlament, europske agencije, međunarodne i nevladine organizacije) te posredstvom izvješća prikazati najnovija saznanja o stanju u Europi.
Godišnje izvješće (na engleskom jeziku) možete preuzeti ovdje:

Godišnje izvješće o migracijama i azilu za 2017. – Hrvatska

Svrha godišnjeg izvješća je dati pregled najznačajnijih političkih i zakonodavnih zbivanja u vezi azila i migracija u Hrvatskoj, kao i pregled političkih i javnih rasprava na ovom području. Poseban naglasak stavljen je na promjene vezane uz usklađivanje hrvatskih politika s Europskom unijom. Izvješće obuhvaća sljedeće teme: zakonite migracije i mobilnost, međunarodnu zaštitu, maloljetnike bez pratnje i druge ugrožene skupine, integraciju, povratak, nezakonite migracije, uključujući krijumčarenje ljudi, borbu protiv trgovanja ljudima te migracije i razvoj.
Godišnje izvješće (na engleskom jeziku) možete preuzeti ovdje:

Godišnje izvješće EMN-a o migracijama i azilu 2017.

Ovo Godišnje izvješće EMN-a o migracijama i azilu temelji se na podacima prikupljenim iz svih država članica i Norveške krajem 2016. i početkom 2017. godine. Sadrži pregled glavnih zakonodavnih i političkih kretanja koja se odvijaju na razini Europske unije i unutar zemalja članica EMN-a, a povezana su s migracijama i azilom.
Godišnje izvješće (na engleskom jeziku) možete preuzeti ovdje:

Godišnje izvješće o migracijama i azilu za 2016. – Hrvatska

Godišnje izvješće hrvatske EMN Nacionalne kontaktne točke pruža uvid u najznačajnija politička i zakonodavna kretanja u Hrvatskoj tijekom 2016. godine na području migracija i azila s naglaskom na državljane trećih zemalja i osobe bez državljanstva. Riječ je o promjenama, razvoju i aktivnostima na zakonodavnoj, institucionalnoj i praktičnoj razini.
Godišnje izvješće (na engleskom jeziku) možete preuzeti ovdje:

Godišnje izvješće EMN-a o migracijama i azilu 2015.

Godišnje izvješće Europske migracijske mreže o migracijama i azilu donosi pregled glavnih zakonodavnih i političkih kretanja koja se odvijaju na razini Europske unije i unutar zemalja članica EMN-a. Izvješće obuhvaća šest ključnih područja: zajednički europski sustav azila, maloljetnike bez pratnje i ostale ranjive skupine, zakonite migracije i integraciju, zaštitu vanjskih granica Europske unije, zakonite migracije i povratak te trgovanje ljudima.
Godišnje izvješće (na engleskom jeziku) možete preuzeti ovdje:

Godišnje izvješće EMN-a o migracijama i azilu 2014.

Godišnje izvješće Europske migracijske mreže o migracijama i azilu donosi pregled glavnih zakonodavnih i političkih kretanja koja se odvijaju na razini Europske unije i unutar zemalja članica EMN-a. Izvješće obuhvaća pet ključnih područja: zajednički europski sistem azila, zakonite migracije i integraciju, zaštitu vanjskih granica Europske unije, zakonite migracije i povratak te trgovanje ljudima.
Godišnje izvješće (na engleskom jeziku) možete preuzeti ovdje:

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske
International Organization for Migration
European Union
European Migration Network
Pregledavanjem web stranice slažete se s korištenjem kolačića. Više informacija Ok